OVERZICHT

De Caribbean Development Bank is een regionale financiële instelling, die op 18 oktober 1969 door ondertekening van een overeenkomst in Kingston, Jamaica werd opgericht en in werking trad op 26 januari 1970. De bank is ontstaan om een bijdrage te leveren aan de harmonische economische groei en ontwikkeling van de lidstaten in het Caribisch gebied, en economische samenwerking en integratie onder hen te bevorderen met daarbij speciale en dringende aandacht voor de behoeften van de minder ontwikkelde leden van de regio. Lees meer in de oprichtingsovereenkomst van de CDB.

 

Bank History

De zeer geachte premier van Barbados Errol Barrow (links) en de eerste president van CDB Sir Arthur Lewis (rechts) ondertekenen een document om de bank in te wijden.

Canada/Commonwealth Caribbean Conference

Na een Canada/Commonwealth Caribbean Conference in 1966, werd aanbevolen om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om een financiële instelling op te richten om de tot het Gemenebest behorende landen uit het Caraïbisch gebied te dienen. Het rapport dat door een team van experts in juli 1967 ingediend werd, deed de aanbeveling om een Caribbean Development Bank op te richten met een startkapitaal van $ 50 miljoen. Dit rapport werd bestudeerd en tijdens een vergadering van ambtenaren in Georgetown, Guyana, in augustus van hetzelfde jaar aanvaard en er werd een commissie opgericht om de ontwerpovereenkomst op te stellen en de details voor de oprichting van de bank af te ronden. Deze ontwerpovereenkomst werd in 1968 ingediend en na vergaderingen op ministerieel niveau aangenomen. Er werd een voorbereidend comité voor de oprichting van de bank ingesteld en een projectdirecteur benoemd. Hulp werd ontvangen van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (later de Wereldbank genoemd), de Inter-American Development Bank en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.