Aanbestedingskansen kunnen zich in elke lenende lidstaat van de CDB alwaar CDB een project financiert.
De aanbestedingsrichtlijnen van CDB zijn van toepassing op de aanbesteding van goederen, werken en niet-adviesdiensten en de richtlijnen voor de selectie en betrokkenheid van adviseurs, die aanbestedingen van adviesbureaus, organisaties en individuele adviseurs regelt. Het Basic Needs Trust Fund Program (BNTF) heeft zijn eigen richtlijnen voor aanbestedingen, goederen, werken en niet-adviesdiensten. Dit is een verkorte versie van de bovengenoemde aanbestedingsrichtlijn die van toepassing is op de BNTF-context.

Tenzij anders aangegeven in het aanbestedingsplan, de aanbestedingsuitnodiging of het belangstellingsverzoek, dienen bedrijven of organisaties die als rechtspersonen handelen te voldoen aan het volgende:

  • een wettelijke rechtspersoon te hebben of anderszins georganiseerd te zijn in een CDB-lidstaat;
  • een hoofdvestiging hebben in een CDB-lidstaat en;
  • meer dan 50 procent dient in het bezit te zijn van de burger(s) en/of bonafide ingezetene(n) van de CDB-lidstaat/CDB-lidstaten of van een instantie (of rechtspersonen) die aan deze vereisten voldoet.

In het geval van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid, zoals partnerschappen of individuele adviseurs, moeten de personen burgers of bonafide ingezetenen zijn van een CDB-lidstaat.

Nee, om een like-for-like concurrentie te garanderen, mogen bedrijven en individuen niet tegen elkaar bieden. Adviseurs worden verwezen naar paragraaf 5.1 van de richtlijnen voor selectie en betrokkenheid van adviseurs.

Kansen kunnen als volgt gevonden worden:

  • Voorafgaand aan het formele aanbestedingsproces, door bestudering van het Strategisch Plan 2015-2019 van CDB en de landenstrategieën die CDB overeengekomen is met zijn lenende lidstaten. Het wordt aanbevolen dat geïnteresseerde bedrijven en individuen ook de strategische plannen en budgetten van afzonderlijke lenende lidstaten die zich in het publieke domein bevinden in overweging te nemen bij het vaststellen van hun prioriteiten;
  • Zodra nieuwe projecten zijn goedgekeurd door de raad van bestuur onder het nieuwe beleid voor openbaarmaking van de bank, zullen de bestuursdocumenten van elk project op de CDB-website worden geplaatst met een overzicht van het project en zijn belangrijkste componenten; an overview of the project and their main components;
  • Bij en soms voorafgaand aan ondertekening van een financieringsovereenkomst tussen CDB en de ontvanger van financiering zal een algemene kennisgevingen van een aanbesteding (GPN) worden gepubliceerd op de CDB-website en op de website van UN Development Business (UNDB). Algemene kennisgevingen van aanbestedingen (GPN's) worden volgens een standaard CDB-sjabloon gepubliceerd en benoemen ten minste de contracten die worden onderworpen aan internationale concurrentie;
  • Op ongeveer hetzelfde tijdstip waarop de GPN wordt gepubliceerd, wordt het aanbestedingsplan van het project gepubliceerd op de CDB-website. Hoewel de financiële informatie om het aanbestedingsproces niet te ondermijnen zal worden aangepast, geeft het plan een gedetailleerd overzicht van de verwachte contracten die onder het project zullen worden geplaatst, de te gebruiken aanbestedings-/selectiemethoden en een indicatie van het tijdsbestek; en
  • Aangezien er individuele aanbestedingsmogelijkheden zijn, zullen specifieke kennisgevingen van aanbestedingen (SPN's) worden gepubliceerd. Als deze lager zijn dan de drempel voor internationaal bieden, worden ze geadverteerd in de lokale pers en moeten ze, als ze worden onderworpen aan internationale biedingen, ook beschikbaar zijn op de CDB- en UNDB-websites.

In eerste instantie dient contact te worden opgenomen met de uitvoerende instantie, die gedetailleerd wordt vermeld in de kennisgevingen van de aanbesteding. Als u niet tijdig antwoord ontvangt, kunt u contact opnemen met de bank via procurement@caribank.org.

In eerste instantie dient u uw klacht te richten aan de uitvoerende instantie die verantwoordelijk is voor het beheer van de aanbesteding. Mocht u geen reactie ontvangen of niet tevreden zijn met het ontvangen antwoord, dan kunt u dit doorspelen naar de bank op This is an email link: procurement@caribank.org . Mocht uw klacht verband houden met mogelijke fraude en corruptie, dan moet deze worden gericht aan het Bureau Integriteit, Naleving en Verantwoording van de CDB.

Ja, u kunt feedback vragen aan de uitvoerende instantie over waarom uw bieding/voorstel niet succesvol was.

Registratie is niet verplicht, maar aanbevolen wordt zich in te schrijven in het register van adviseurs van de CDB waar zowel bedrijven als individuen in opgenomen zijn.

CDB biedt regelmatig persoonlijke trainingen voor de agentschappen die zijn projecten uitvoeren en voor de privésector. Daarnaast biedt de bank ook online aanbestedingstrainingen en online presentaties en webinars.