Overzicht

De Caribbean Development Bank investeert in de economische en sociale ontwikkeling van zijn lenende lidstaten. Deze investeringen, gericht op armoedebestrijding, omvatten sectoren als landbouw en plattelandsontwikkeling, energie, water en sanitaire voorzieningen.

Our Work Projects

Sectoren

EDUCATION

CDB views education as a critical enabler of social and economic development.

 

Agriculture

CDB contributes to regional development through agriculture and related activities such as agro-processing.

Disaster prevention and preparedness

The Bank invests in building the Region’s resilience to disaster events and climate change impacts.

Water and sanitation

CDB recognises that investing in water and sanitation is critical to the economic and social development of the Caribbean.

Overzicht programma’s

De bank heeft een aantal programma's waarmee hij lenende lidstaten ondersteunt. De programma's bieden onder meer technische bijstand en subsidiëring, en worden in sommige gevallen in samenwerking met andere ontwikkelingsbureaus gefinancierd.

Basic Needs Trust Fund

Basic Needs Trust Fund

COMMUNITY DISASTER RISK REDUCTION FUND

COMMUNITY DISASTER RISK REDUCTION FUND

SPECIAL DEVELOPMENT FUND

Caribbean Technological and Consultancy Services

RENEWABLE ENERGY / ENERGY EFFICIENCY

Caribbean Infrastructure Partnership Fund van het Verenigd Koninkrijk

Evaluatierapporten

Evaluatie is een noodzakelijk onderdeel van krachtig en effectief bestuur en kennisbeheer. Beide zijn essentieel voor leren, institutionele ontwikkeling, verantwoording en beleidsvorming.

Evaluation