Overzicht

De Caribbean Development Bank zet zich in om lenende lidstaten te helpen ongelijkheid te verminderen en de verspreiding van extreme armoede door middel van ondersteuning van inclusieve en duurzame groei en bevordering van goed bestuur tegen het einde van 2025 gehalveerd te hebben.

Bankorganisatie

CDB wordt geleid door de raad van gouverneurs. Deze raad heeft toezicht op de verrichtingen van de bank aan de raad van bestuur, die wordt voorgezeten door de president.

Ondernemingsbestuur

CDB streeft ernaar om ervoor te zorgen dat zijn processen, praktijken en systemen in overeenstemming zijn met en voldoen aan toepasselijke normen voor ondernemingsbestuur.

Geschiedenis van de bank

CDB werd in een in 1969 ondertekende overeenkomst opgericht die in 1970 in werking trad.

Inversteerdersrelaties

CDB is door Moody’s geclassificeerd als classificatie Aa1, stabiel; door Standard and Poor als AA+, stabiel; en door Fitch als AA+, stabiel.

Onze missie
Efficiënt
Responsief
Samenwerkend

CDB is van plan om de leidende katalysator te zijn voor ontwikkelingshulpmiddelen in de regio, door op een efficiënte, responsieve en samenwerkende manier te werken met onze lenende lidstaten en andere ontwikkelingspartners, en zodoende systematisch de armoede in hun land te verminderen door sociale en economische ontwikkeling.

Our Mission image

CDB is van plan om de leidende katalysator te zijn voor ontwikkelingshulpmiddelen in de regio, door op een efficiënte, responsieve en samenwerkende manier te werken met onze lenende lidstaten en andere ontwikkelingspartners, en zodoende systematisch de armoede in hun land te verminderen door sociale en economische ontwikkeling.

Functies van de bank

Assistentie

voor lenende lidstaten bij het optimaliseren van het gebruik van hun middelen, het ontwikkelen van hun economieën en het uitbreiden van productie en handel

Mobilisatie

van financiële middelen van binnen en buiten de regio voor ontwikkeling

Promotie

van private en publieke investeringen, het stimuleren van de financiële opleving in de regio en bevordering van bedrijfsactiviteiten en expansie

Ondersteuning

van regionale en lokale financiële instellingen, en een regionale markt voor kredieten en spaargelden

Voorzien

in technische assistentie aan lenende lidstaten

Ondersteuning

en stimulering van de ontwikkeling van kapitaalmarkten in de regio

Middelen

Oprichtings Documenten