GENERAL INQUIRIES

Meld fraude, corruptie en ethische overtredingen

Klachten over vermoedelijke fraude en/of corruptie kunnen worden ingediend bij het Bureau Integriteit, Naleving en Verantwoording Er kunnen beschuldigingen worden geuit door verschillende bronnen, waaronder personeel, consultants, aannemers en andere personen die zichzelf als deelnemer aan, getuige of slachtoffer van een vergrijp kunnen beschouwen.