News

CDB financiert een project van 30 miljoen USD voor de modernisering van de straatverlichting in Suriname

Published on

De Caribbean Development Bank (CDB) heeft een lening van 30 miljoen USD toegekend aan de Surinaamse regering om de bestaande hogedruknatriumstraatlampen te vervangen door led-systemen met een hoog rendement. De vervanging van de circa 40.000 straatlampen zal naar verwachting leiden tot een vermindering van het energieverbruik en -kosten en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen.

Straatverlichting is een aanzienlijke kost voor de Surinaamse regering, goed voor ruim 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik. Verwacht wordt dat dit project het elektriciteitsverbruik en de uitstoot aanzienlijk zal verminderen, met een overeenkomstige vermindering van de uitgaven als gevolg. De introductie van energie-efficiëntie straatverlichting en slimme technologie draagt bij aan de visie van de regering om te komen tot een moderne, duurzame en betaalbare energievoorziening die leidt tot meer energiezekerheid en internationale concurrentiekracht,” zei Daniel Best, Projectdirecteur bij CDB.

Het project zal worden uitgevoerd door het nutsbedrijf Energie Bedrijven Suriname (EBS). Het zal onder meer de invoering van een geavanceerd meetsysteem bevatten, met inbegrip van de installatie van 21.000 slimme elektriciteitsmeters. Dit zal de operationele efficiëntie van EBS verbeteren, aangezien de slimme meters de betrouwbaarheid van de metingen van het verbruik zullen verhogen en diagnose op afstand mogelijk zullen maken, waardoor de reactietijd bij storingen zal worden verkort. 

Er zal ook een component klimaatrisicoscreening worden voorzien; naast een beoordeling van de kwetsbaarheid van de infrastructuur van de elektriciteitssector van EBS, omvat deze ook aanbevelingen om de weerbaarheid hiervan te verhogen.

De lening van CDB omvat 18,6 miljoen USD van de Climate Action Line of Credit (CALC) van de Europese Investeringsbank met CDB. De bijkomende financiering van 3,4 miljoen USD zal worden voorzien door EBS.

Dit project stemt overeen met het engagement van CDB voor de klimaatverandering en duurzame energie, zoals het werd uitgewerkt in het strategisch plan 2015-2019. Dit ligt ook in het verlengde van de strategische doelstelling van CDB om inclusieve en duurzame groei en ontwikkeling te ondersteunen, en van de bedrijfsprioriteit om de sociale en economische infrastructuur te versterken en te moderniseren.

Related News