News

CDB gaat van start met een onderwijsproject van 21,94 miljoen USD in Suriname

Published on

Gisteren is de Caribbean Development Bank (CDB) gestart met haar eerste project in Suriname. De bijdrage van 21,94 miljoen USD ondersteunt het hervormingsprogramma van de Surinaamse regering om de kwaliteit van het technisch en beroepsonderwijs en aanverwante opleidingen (TBOO) te verbeteren in de eerste cyclus van de middelbare school en om de toegang hiertoe uit te breiden.

In het kader van het V-TBOO-project (verbetering van het technisch en beroepsonderwijs en aanverwante opleidingen) zullen er acht praktijkcentra worden gebouwd en zullen er 101 klaslokalen en ateliers worden opgetrokken of vernieuwd. Ze zullen plaats bieden voor meer dan 3.500 leerlingen in de eerste cyclus van de middelbare school.

Officials from CDB and the Ministry of Education, Science and Culture, Suriname at the launch of the E-TVET Project. From left to right: Dr. Idamay Denny, Portfolio Manager, CDB; Natasia Bennanon, Permanent Secretary, Ministry of Education, Science and Culture; Patricia McKenzie, Vice President (Operations), CDB; Hon. Robert Peneux, Minister of Education, Science and Culture; Deidre Clarendon, Division Chief, Social Sector Division, CDB; Dr. Marie Levens, Director of Projects, Ministry of Education, Science and Culture.

“CDB is zeer verheugd om deze samenwerking met de Surinaamse regering aan te gaan. De competenties die Surinaamse leerlingen dankzij dit project zullen ontwikkelen, zullen hen in staat stellen om verder te studeren, om duurzaam werk te vinden en om aan de arbeidsmarkt deel te nemen en hierdoor de economische hervorming en ontwikkeling kunnen bevorderen en ondersteunen,” vertelde Patricia McKenzie, Vicepresident (Operations), CDB.

In Suriname hebben studenten die zijn toegewezen aan TBOO-programma's, en vooral zij die in afgelegen gebieden wonen, beperkte of geen toegang tot praktijkonderwijs - wat een belangrijk onderdeel is van TBOO. Het V-TBOO-project pakt dit probleem aan door de bouw van praktijkcentra of hubs, die praktijkgerichte competentieontwikkeling bieden voor iedere student in de TBOO-programma's. De hubs worden voorzien van meubilair, materiaal en leermiddelen waarmee de leerlingen beter kunnen worden voorbereid op vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt.

"Suriname heeft zich er op nationaal en regionaal niveau toe verbonden het technisch en beroepsonderwijs te hervormen om productieve werknemers te leveren die aan de huidige maatstaven voldoen. Het is belangrijk om eerlijke en gelijke kansen te creëren in het onderwijssysteem in Suriname. Dit project steunt de ontwikkeling, versterkt het menselijke kapitaal en herstructureert het ganse onderwijssysteem voor een vlotte integratie van school en werk,” zei Robert Peneux, Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Naast het verbeteren van de leeromgeving voor TBOO-studenten richt het V-TBOO-project zich op het verbeteren van de effectiviteit van het technisch en beroepsonderwijs en de kwaliteit van het TBOO-aanbod door de ontwikkeling en herziening van curricula, de uitbreiding van TBOO-studiemogelijkheden voor meisjes en de opleiding en bijscholing van docenten. Het omvat ook de ontwikkeling van een nationaal kwalificatiekader, een onderhoudsbeleid en -plan voor de praktijkcentra en een plan voor de succesvolle werking hiervan. In het kader van het V-TBOO-project zullen er ook programma's voor permanente educatie van de gemeenschap worden opgezet, vooral in afgelegen gebieden, om de leden van de gemeenschap vaardigheden aan te leren voor duurzame werkgelegenheid.

(Image: MINOWC / Sven Tjon A Meeuw)

CDB zal bij de opstart van het project een workshop organiseren, waarbij het personeel van de Bank presentaties zal geven aan 70 deelnemers om hen vertrouwd te maken met acties die nodig zijn voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het project.

Het V-TBOO-project maakt deel uit van de tweede fase van een verbeteringsprogramma dat in 2011 door de Surinaamse regering is opgestart. Dit programma moet ervoor zorgen dat alle leerlingen in de eerste cyclus van het middelbaar onderwijs die deelnemen aan TBOO-programma’s de mogelijkheid krijgen om vaardigheden te ontwikkelen en toegang krijgen tot aanvullende trajecten om vooruitgang te boeken in het onderwijssysteem.

Deze steun sluit aan bij de landenstrategie van de Bank voor Suriname (2014-2018) en is in overeenstemming met het nationaal ontwikkelingsplan van Suriname (2012-2016).

Related News