News

CDB kent een lening van 50 miljoen USD toe aan Suriname

Published on

KINGSTON, Jamaica - De raad van bestuur van de Caribbean Development Bank (CDB) heeft maandag zijn goedkeuring gegeven voor een programmalening van 50 miljoen USD aan de Republiek Suriname, zodat ze de begrotingstekorten van het land dringend aan kunnen pakken via ondersteuning van de hervormingen in de energiesector.

Suriname is reeds begonnen met de implementatie van een reeks institutionele, politieke en wetshervormingen om de economie te stabiliseren, voornamelijk om het zwakke operationele, politieke en regelgevingsklimaat in de energiesector aan te pakken. De lening van CDB helpt de Surinaamse regering met de uitvoering van haar aanpassingsprogramma.

“CDB erkent dat er dringend behoefte is aan ingrijpende hervormingen in de Surinaamse energiesector, want die heeft een enorm potentieel om de economie te transformeren,” zei Dr. Justin Ram, Hoofd Economie, CDB. "Deze programmalening geeft blijk van de gezamenlijke inspanning om een duurzame en efficiënte elektriciteitssector op te bouwen in Suriname, want dit kan een gunstig klimaat scheppen om het concurrentievermogen te verbeteren en om de groeivooruitzichten van de particuliere sector te verbeteren.”

De steun van CDB vormt een aanvulling op de voortdurende bijdrage van de Inter-American Development Bank (IADB) aan de institutionele en operationele versterking van de Surinaamse energiesector. De lening wordt aan Suriname verstrekt op basis van een beleidsmatrix die wordt gedeeld met de IADB in het kader van het bestaande programma tussen de Surinaamse regering en de IADB.

De wereldwijde daling van de grondstofprijzen zorgde voor een afname van de Surinaamse economische groei, want die is sterk afhankelijk van de winningsindustrie. Tegen het einde van 2015 waren de internationale reserves van het land gedaald tot crisisniveau: minder dan twee maanden importdekking. De schuld steeg tot 43,3 procent van het bruto binnenlands product, wat meer dan een verdubbeling is ten overstaan van 2011.

De programmalening van de Bank maakt deel uit van bredere financiële steun van multilaterale financiële instellingen aan de Surinaamse regering. De financiële middelen zullen:

  • het financieringstekort dichten dat is ontstaan als gevolg van een aanhoudende daling van de grondstofprijzen;
  • de budgettaire ruimte creëren die nodig is om de uitgaven voor belangrijke sociale programma's en kapitaalinvesteringen te ondersteunen; 
  • voldoende tijd laten voor de uitvoering van hervormingen die naar verwachting het evenwicht zullen herstellen en de groei een nieuwe impuls zullen geven.

De lening sluit aan bij de landenstrategie van CDB voor Suriname 2014-2018 die de ontwikkeling ondersteunt van wetgevende, regelgevende en institutionele hervormingen in de energiesector, en de uitbreiding van de fysieke infrastructuur om in de elektriciteitsbehoefte in rurale en stedelijke gebieden te kunnen voorzien.

Related News