News

CDB stemt in met 65 miljoen USD voor de modernisering van het elektriciteitsnet in Suriname.

Published on

De raad van bestuur van de Caribbean Development Bank (CDB) heeft zijn goedkeuring gegeven voor een lening van 65 miljoen USD aan de Surinaamse regering. De financiering zal delen van de transmissie-, subtransmissie- en distributienetwerken van het land verbeteren en uitbreiden, waardoor N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) in staat zal zijn een betrouwbaardere, efficiëntere en duurzamere stroomvoorziening te leveren.

Het project voor de modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsnet zal leiden tot de modernisering van 36,6 kilometer subtransmissie- en distributielijnen, de bouw van vijf nieuwe substations, de uitbreiding of modernisering van drie bestaande substations en de realisatie van drie fotovoltaïsche installaties tegen 2021.

Het project voorziet ook in de uitvoering van een Master Grid Study en een Dynamic Stability Study, vooruitlopend op veranderingen in de operationele omgeving, als gevolg van bepalingen in de nieuwe elektriciteitswet (2016) van het land.

Daniel Best, Projectdirecteur, CDB merkt op: "Wij zijn van plan met de Surinaamse regering samen te werken om de sociale en economische infrastructuur te versterken en te moderniseren. De energiesector is een belangrijke motor voor duurzame economische groei en voor de verbetering van het concurrentievermogen van Suriname op de lange termijn.”

Hij voegt daaraan toe dat het onlangs goedgekeurde project voortbouwt op de programmalening die in mei 2016 aan Suriname is toegekend en die tot doel heeft de Surinaamse regering te helpen met haar aanpassingsprogramma om de uitdagingen in de operationele, politieke en regelgevende omgeving van de energiesector aan te pakken.

Naast de financiering door CDB, zal het initiatief kunnen rekenen op een bijdrage van 33,325 miljoen USD door de Surinaamse regering en EBS.

Het project sluit aan bij de landenstrategie (2014-2018) van CDB, waarin werd vastgesteld dat er aanzienlijke investeringen in de energiesector nodig zijn om de economische groei te stimuleren. Dit komt ook overeen met het strategische plan 2015-2019 van de Bank en met het beleid en de strategie voor de energiesector, waarin energie-efficiëntie en hernieuwbare energie worden genoemd als belangrijke investeringsgebieden voor CDB.

Related News