News

Project voor de modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsnet in Suriname opgestart

Published on

De Caribbean Development Bank (CDB) en de Surinaamse regering zijn een samenwerkingsverband aangegaan om in dat land een betrouwbaardere, efficiëntere en duurzamere stroomvoorziening te realiseren. Het project voor de modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsnet, dat zal worden uitgevoerd door het nutsbedrijf N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS), ging op maandag 25 september 2017 van start in het Courtyard Marriott Paramaribo.

In het kader van dit project zal EBS 36,6 kilometer aan subtransmissie- en distributielijnen moderniseren, vijf nieuwe substations bouwen en drie bestaande substations uitbreiden of moderniseren. Het zal ook de installatie omvatten van drie fotovoltaïsche installaties tegen 2021, twee in de Nickerie en één in Coronie. Bovendien voorziet het project ook in de uitvoering van een Master Grid Study en een Dynamic Stability Study, vooruitlopend op veranderingen in de operationele omgeving, als gevolg van bepalingen in de nieuwe Surinaamse elektriciteitswet (2016).

Tijdens zijn toespraak bij de opstart, merkte Projectdirecteur Daniel Best op dat de energiesector een belangrijke motor is voor duurzame economische groei en sociale ontwikkeling in Suriname.

““In de landenstrategie 2014-2018 voor Suriname worden de steun voor EBS en de steun voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie omschreven als prioriteit voor de Surinaamse regering. We weten hoe belangrijk een betrouwbare stroomvoorziening is voor de ondersteuning van de economische activiteit en de sociale ontwikkeling. CDB is dan ook verheugd om deel uit te maken van dit moderniserings- en uitbreidingsproject van het elektriciteitsnet en om het land bij te staan in de overgang naar duurzamere energiebronnen,” vertelde Mr. Best.

Rabindre Parmessar, Chief Executive Officer bij EBS, zei dat het nutsbedrijf in de loop der jaren te kampen heeft gehad met verouderde infrastructuur in de steden en wijken van Suriname.

"Op sommige plaatsen is de elektrische infrastructuur hun economische en technische levensduur gepasseerd... Met onze creatieve en toegewijde medewerkers zijn we erin geslaagd om de situatie onder controle te houden. Wij garanderen u dat we met de lening van 65 miljoen USD aan de Surinaamse regering ten voordele van de N.V. EBS en een eigen bijdrage van 32 miljoen USD een serieuze stap in de goede richting hebben gezet om de elektrische infrastructuur van Suriname weer gezond te maken.”

Ashwin Adhin, Vicepresident van Suriname, noemde het project een vruchtbaar resultaat van de gezamelijke inspanningen tussen CDB, de Surinaamse regering en EBS.

"Onze regering zal geen middel onbenut laten om de doelstellingen die noodzakelijk zijn voor de verbetering van de energiesector te realiseren. Samen met CDB en andere belangrijke mensen en instellingen kunnen we dit waarmaken,” zei Mr. Adhin. 

De totale financiering van het project bedraagt 98 miljoen USD. CDB financiert 65 miljoen USD door middel van een lening en de overige 33 miljoen USD zullen door de Surinaamse regering en EBS worden verstrekt.

Het project ligt in het verlengde van de strategische doelstelling van CDB om inclusieve en duurzame groei en ontwikkeling te ondersteunen, en van de bedrijfsprioriteit om de sociale en economische infrastructuur te versterken en/of te moderniseren. Het weerspiegelt ook het engagement van de Bank om de energiezekerheid te bevorderen, een sectoroverschrijdend aspect in haar strategisch plan 2015-2019.

Related News