What are you looking for

Aanbestedingsrichtlijnen

Deze richtlijnen zijn van toepassing op aanbestedingen van projecten, maar zijn niet van toepassing op aanbestedingen die door CDB op zichzelf worden uitgevoerd.

GUIDANCE NOTES

Aanbestedingsdrempels

Monetaire drempels die bepalend zijn voor de meest efficiënte methode van aanbesteding voor de aanschaf van goederen en werken onder door CDB gefinancierde projecten zijn door de bank vastgesteld voor elke lenende lidstaat. Deze drempels worden zo nodig van tijd tot tijd aangepast.

Aanbestedingssjablonen

Kennisgevingen van adviesdiensten

Kennisgevingen van goederen en werken

Standaard aanbestedingsdocumenten voor goederen en werken

Standaard verzoekaanvraag

Ontvangers moeten de betreffende contractvorm opnemen in sectie 8 van de standaard verzoekaanvraag. Voor contracten tot ongeveer US$ 150.000 kan de vereenvoudigde contractvorm worden gebruikt, en voor contracten boven dit bedrag kan ofwel het "grote" vaste bedrag ofwel de op tijd gebaseerde contractvorm worden gebruikt.

Standaardovereenkomst voor adviesdiensten die door VN-agentschappen worden aangeboden

Deze standaardovereenkomsten moet door ontvangers van CDB-financiering worden gebruikt bij het gebruik van expertise van de Verenigde Naties bij de uitvoering van specifieke projecten.

Evaluatierapporten

CDB heeft geen verplichte sjablonen voor evaluatierapporten, maar de volgende sjablonen/richtlijnen voor evaluatierapporten voor goederen, werken en adviesdiensten bieden een gestructureerde manier voor ontvangers om over het evaluatieproces te rapporteren en begeleiden eveneens het evaluatieproces. Het evaluatiesjabloon voor goederen en werken is ontworpen voor internationale concurrerende aanbestedingen, maar kan aangepast worden aan nationale concurrerend aanbestedingen.

Contracttoekenningen

Voor contracten die worden toegekend in het kader van CDB-projecten, behalve voor individuele adviseurs, moet het juiste sjabloon hieronder worden ingevuld door de ontvanger en worden ingediend bij de CDB voor publicatie op de CDB-website.